Mellékelni kell a támogatást igénylő személy háziorvosa által kitöltött orvosi beutalót, valamint mellékelni kell a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációk (pl. ambuláns lap, kórházi zárójelentés) eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát.