A Kormányhivatal a háziorvos által kitöltött orvosi beutaló, valamint a beküldött orvosi dokumentációk megküldésével megkeresi az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságát. A szakértői bizottság végzi el a minősítést, és ad szakvéleményt arról, hogy az igénylő súlyos fogyatékosnak minősül, vagy sem. A szakértői bizottság szakvéleményében írtak kötik az igazgatóságokat, tehát annak alapján kötelesek dönteni az igény elbírálása során, azzal ellentétes, vagy eltérő tartalmú határozatot nem hozhatnak. A szakértői bizottság elsősorban a megküldött iratok alapján alakítja ki véleményét. Amennyiben az nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a szakértői bizottság a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre.