Központi telefonos ügyfélszolgálat:
1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535

Az ügy általános leírása
A 18. életévét betöltött jogszabályban meghatározott súlyosan fogyatékos személy részére megállapítható havi rendszerességgel járó pénzbeli ellátás. A súlyos fogyatékosságot és az önkiszolgálási képesség meglétét vagy hiányát orvosszakértői szerv véleményezi, állapítja meg.  A fogyatékossági támogatás mértéke a fogyatékosság jellegétől, illetve a fogyatékos személy önkiszolgálási képességétől függően 2015. január 1-jétől havi 20.327,- Forint vagy 25.018,- Forint. 
A vakok személyi járadéka 2015. január 1-jétől 16.846,- Forint.

 


Az ügyintézés folyamatának leírása
A formanyomtatványt, a háziorvos által kiállított orvosi beutalót, valamint a fogyatékosságra vonatkozó orvosi dokumentációk eredeti vagy hitelesített másolatát a lakóhely, vagy tartózkodási hely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani (postán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán), benyújtható továbbá az illetékes megyei kormányhivatal „Kormányablak" Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján. A hatóság a megállapított támogatást havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig folyósítja.