A Magyar Köztársaság területén élő EGT állampolgárok, illetve valamely EGT tagállamban élő magyar állampolgárok számára

A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény rendelkezése szerint fogyatékossági támogatásra jogosult lehet - a jogszabályban meghatározott jogosultsági feltételek fennállása esetén - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (Szmtv.) szerint szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben

  • az ellátás igénylésének időpontjában a szabad mozgás és 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
  • és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakcímmel rendelkezik.

Jogosult lehet továbbá - szintén a jogszabályban rögzített jogosultsági feltételek fennállása esetén -

  • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek jogosulti körébe tartozó, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik;
  • EU Kék Kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, amennyiben rendelkezik a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel;
  • összevont engedéllyel rendelkező, Magyarország területén jogszerűen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár.

A fogyatékossági támogatás igényléséhez az erre rendszeresített formanyomtatvány kitöltése (kérelem), egy háziorvosi beutaló (nyomtatvány száma: A.3510-90.r.sz.) benyújtása, valamint a betegséget igazoló orvosi dokumentumok szükségesek. A kérelmet a Kormányhivatalhoz (Budapest)  kell benyújtani.

 

A jogosultság megállapításához a Kormányhivatal beszerzi a Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének (RSZSZ) szakhatósági állásfoglalását a súlyos fogyatékosság minősítésének tárgyában. Az RSZSZ a minősítést - elsősorban - a becsatolt iratok alapján végzi. Amennyiben az orvosi dokumentáció nem alkalmas a minősítés elvégzésére, az RSZSZ az igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve vizsgálat céljából felhívhatja személyes megjelenésre. 

Magyar állampolgár másik EGT tagállam területére történő költözése esetén is van lehetőség a fogyatékossági támogatás folyósítására feltéve, hogy a lakóhely szerinti tagállamban ilyen vagy ehhez hasonló ellátásra nem szerezhető jogosultság.

A megállapított támogatás utalására havonta utólag kerül sor, a pénzfolyósítás történhet hazai és külföldi bankszámlára egyaránt.