Az anyasági támogatás iránti igényt a szülést követő hat hónapon belül a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál vagy ha az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél lehet igényelni írásban az erre szolgáló „Kérelem anyasági támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével, és a formanyomtatvány kitöltési útmutatójában szereplő iratok bemutatásával vagy másolatuk csatolásával. A formanyomtatvány beszerezhető a járási hivataloknál illetve innen letölthető.
Az igényt a lakóhely szerinti illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.