Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyes közfeladatok központosítása következtében, szervezeti átalakítás miatt 2017. január 1-től az Európai Unió jogának alkalmazásával elbírált családi ellátás tárgyú ügyek az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, mint speciális hatáskörű szerv feladatkörébe került át. Az E411 tagállami megkeresések kitöltését, válaszadást az ONYF végzi. Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy kizárólag azon nyomtatványok kerülnek kitöltésre, illetve továbbításra az illetékes külföldi hatóság felé, melyek hivatalos módon – az EGT tagállam aláírásával, pecsétjével ellátva – érkeznek meg. Egyéb esetben a nyomtatványok visszaküldésre kerülnek az ügyfél részére.

 

 

 

Tisztelt Ügyfeleink!

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság értesíti ügyfeleit, hogy a családtámogatási ellátások és fogyatékossági támogatás folyósítását a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság veszi át a fővárosi és megyei kormányhivataloktól. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság első ízben 2017. január 9-től intézkedik a támogatások jogosultak részére történő kiutalásáról. A kiutalt, de postai úton visszaérkező, valamint a bankszámláról visszaérkező támogatások újbóli kiutalásához kérelem benyújtása szükséges közvetlenül  az illetékes járási hivatalához vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatósághoz.

 

2017. január 1-től jogerős bírósági döntés nélkül is kérhetik a különélő szülők a családi pótlék 50-50 %-os arányban történő megosztását, ha gyermeküket időszakonként felváltva gondozzák és a szülői felügyeleti jog mindkét szülő esetében fennáll. A megosztáshoz közösen aláírt kérelem és a szülők nyilatkozata szükséges, hogy a gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak.

 

Az iskoláztatási támogatásra való jogosultság megszűnésének időpontjától 16. és 18. életév közötti gyermek esetén az is jogosult nevelési ellátásra, aki súlyos betegsége vagy fogyatékossága következtében önálló életvitelre képtelen és az önkiszolgálási képessége hiányzik. Az erre vonatkozó orvosi igazolást a gyermeket kezelő szakorvos adja ki az előírt formanyomtatványon.

 

Osztrák-magyar vonatkozású ügyek intézésében történő változások

2017.01.01. napjától az osztrák-magyar ügyek intézését a Győri Kormányhivatal helyett a Győri Járási Hivatal illetve a Szombathelyi Járási Hivatal fogja megosztva ellátni. Az ügyek megosztása a járási hivatalok között az állandó/ideiglenes vagy utolsó ismert magyarországi lakcím alapján történik. Így Győr-Moson-Sopron Megyében, Komárom-Esztergom Megyében illetve Budapest és Pest Megyében lakcímmel rendelkező ügyfelek ügyeiben a Győri Járási Hivatal fog illetékességből eljárni, minden egyéb esetben a Szombathelyi Járási Hivatal illetékes az ügy elbírálása során. Az osztrák-magyar ügyeken kívül minden egyéb nemzetközi érintettségű ügy elbírálása a 8. kerületi Járási Hivatal feladatkörébe tartozik.

 

Utazási kedvezményre jogosító kártyával kapcsolatos változások

Az eddigi szabályokhoz képest változnak az utazási kedvezményre jogosító kártya elkészítésével és kiküldésével kapcsolatos szabályok, illetve az ezzel kapcsolatos gyakorlat is. 2017.01.09. naptól a kártyákat az alapul szolgáló határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül kell eljuttatni azon jogosultak részére, akik magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, illetve akik után ezen ellátások megállapításra kerültek. A kártya kiküldéséről a NYUFIG gondoskodik.

 

Együttműködésüket előre is köszönjük!

 

 

A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 2015. április 1-jétől hatályos –– rendelkezései alapján 2015. április 1. napjától a családtámogatásokkal, a fogyatékossági támogatással, a vakok személyi járadékával, a bányászati keresetkiegészítéssel, valamint a nagycsaládos gázdíjkedvezménnyel kapcsolatos hatósági ügyekben a fővárosi és megyei kormányhivatalok járnak el.

A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Központja (a továbbiakban: ONYF) lett.

A Magyar Államkincstártól 2015. április 1-jén az ONYF-hez kerülő feladat- és hatáskörök tekintetében 2015. április 1-jétől a Kincstár jogutódja az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság.

Budapest, 2015. március 31.

 

A honlap tartalmának teljeskörű megjelenítéséhez javasoljuk a Mozilla Firefox,  valamint az Internet Explorer 10, vagy annál újabb böngésző programok használatát.

Hivatal menüpontban az ONYF hivatali adatairól tájékozódhat, az Ügyintézés alatt találhatja meg az eligazodást segítő ügyintézési tájékoztatókat, fogalmakat, gyakori kérdésekre adott válaszokat, valamint az ügyfélszolgálatok elérhetőségeit. ANyomtatványok menüpont alatt kitöltheti az online nyomtatványokat vagy letöltheti magának a keresett nyomtatványt, majd otthon kinyomtatva, kitöltve beküldheti a hivatalba. A Dokumentumok menüpontból elérheti a legfontosabb jogszabályokat, ágazati statisztikai adatokat, valamint kiadványainkat. AHirdetmények menüpontot választva a legutolsó hirdetményeinket olvashatja el.