Tisztelt Ügyfeleink!

 

A családtámogatási ellátások gyűjtőfogalom, mely magába foglalja a következő ellátásokat:

- anyasági támogatás
- családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támogatás)
- gyermekgondozást segítő ellátás - GYES 
- gyermeknevelési támogatás - GYET

A lakóhely szerint illetékes kormányhivatalok hatáskörébe tartozik a nagyszülő részére megállapítható gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás iránti kérelmek elbírálása és folyósítása, míg az ezeket meghaladó családtámogatási ellátások iránti kérelmek csak abban az esetben, ha az ellátást kérelmező munkahelyén nem működik családtámogatási kifizetőhely. A gyermekgondozást segítő ellátás méltányosságból történő megállapítása a Kormányhivatalok vezetőinek hatáskörébe tartozik; a kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalnál valamint az integrált ügyfélszolgálatokon (kormányablak) lehet benyújtani.

A családtámogatási ügyek intézésére a következő módon van lehetőség:

- elektronikus úton - elektronikusan kizárólag ügyfélkapus regisztrációval rendelkező ügyfelek saját családtámogatási igényeiket tudják benyújtani! Nem ügyfélkapun keresztül - e-mailen - beadott igényt nem áll módunkban érvényes igénybejelentésként elfogadni. 

Belépés az elektronikus ügyintézési portálra itt»https://eugyfel.allamkincstar.gov.hu

postai úton - A lakóhely szerint illetékes kormányhivatal címzetti megneveztésével a 1919 Budapest postafiókra lehet küldeni.

személyesen - a lakóhely szerinti illetékes kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán. A családtámogatási mügyfélszolgálatok elérhetósége: Kormányhivatalok 
 

A családtámogatási ellátásokkal kapcsolatos kérelmeiket leadhatják a „Kormányablak" Integrált Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is.

Az ellátások iránti kérelmek formanyomtatványai letölthetők innen >>

Felhívjuk a figyelmet, hogy az ellátások igényléséhez csatolandó okmányokat - az orvosi igazolás kivételével - elegendő másolatban benyújtani. Eredetben kell csatolni a magasabb összegű családi pótlék igénylése esetében a gyermek tartós betegségét, illetve súlyos fogyatékosságát tanúsító szakorvosi igazolást!