Központi telefonos ügyfélszolgálat:

1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535

Az ügy általános leírása

Családtámogatási ellátás, amelyre a szülést követően szerezhető jogosultság. A támogatás iránti kérelmet (igényt) a szülést követő 6 hónapon belül lehet benyújtani. Az anyasági támogatás gyermekenkénti összege azonos a gyermek születésének időpontjában érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 225 %-ával, ikergyermekek esetén 300 %-ával. 

Az ügyintézés folyamata


 

Az igényt az erre rendszeresített formanyomtatványon, a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani (postán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán), valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is. A kérelemhez jogszabályban meghatározott dokumentumokat kell csatolni, amelyek az igényelbíráláshoz szükségesek. A hatóság az igényelt támogatásról 8 napon belül dönt.