Központi telefonos ügyfélszolgálat:
1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535

Az ügy általános leírása
Azok, akik a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkeznek, három hónapot meghaladóan a Magyar Köztársaság területén tartózkodnak és bejelentett magyarországi lakcímük van, továbbá azok, akik a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló új uniós rendeletekben - a 883/2004/EK rendeletben és a 987/2009/EK rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartoznak, jogszabályban meghatározott feltételek szerint lehetnek jogosultak családi ellátásokra. Az Európai Unió, illetve az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban munkát vállaló személyek a munkavállalás helye szerinti tagállamban, illetve a Magyar Köztársaság területén az erre vonatkozó - hazai és uniós - jogszabályok alapján szerezhetnek jogosultságot családi ellátásokra.

Az ügyintézés folyamatának leírása
Ezen ügytípusokra amennyiben a kérelmező vagy a családtámogatási ellátás iránti kérelem elbírálása szempontjából figyelembe veendő családtagja az Osztrák Köztársaságban folytat keresőtevékenységet, vagy ha e családtagok valamelyike életvitelszerűen az Osztrák Köztársaságban tartózkodik, vagy ha egyéb okból az ügy elbírálásához osztrák hatóság megkeresése szükséges, a Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága (Osztrák-Magyar Ügyek Osztálya, cím: 9023 Győr, Szabolcska u. 1/a., e-mail: omrcs@allamkincstar.gov.hu, fax: 0036-96/312-944), egyéb esetben a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága (Nemzetközi Kapcsolatok Osztálya, cím: 1139 Budapest, Váci út 71., e-mail: nko.kmrig@allamkincstar.gov.hu, fax: 0036-1/350-2465) illetékes eljárni.

 

Az egyes ellátások megállapítása iránti kérelmek postán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán nyújthatók be, a hatóság az igényelt ellátásról 90 napon belül dönt.