Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-jétől a családtámogatási ügyekkel – ideértve a fogyatékossági támogatás ellátást is, kapcsolatos követelések kezelése a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály feladatkörébe tartozik.

Kérjük, hogy a tartozásuk rendezése érdekében 2017. január 1. napját követően, amennyiben befizetésüket átutalással kívánják rendezni, az alább megjelölt számlaszámra történő utalással, a követelést megalapozó fizetésre kötelező határozaton szereplő ügyazonosító számra, és TAJ számra hivatkozással szíveskedjenek teljesíteni.

Magyar Államkincstár Családtámogatási ellátások folyósítási számla

10032000-01457443-00000000

Amennyiben családtámogatási ügyben tartozásukat postai befizetés útján kívánják rendezni, készpénzátutalási-megbízást a csekkigenyles@onyf.allamkincstar.gov.hu email címre, illetve az Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály 1919 Budapest postacímre küldött levelükkel igényelhetnek. A borítékra szíveskedjenek ráírni, hogy „CSEKKIGÉNYLÉS”.

Kérjük, hogy a csekkigénylés során feltétlenül tüntessék fel nevüket, TAJ számukat és pontos postacímüket!

 

Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság 2017. november 1-től beolvadt a Magyar Államkincstárba. A fogyatékossági támogatással, családi pótlékkal, gyermekgondozási támogatással, anyasági támogatással valamint nemzetközi családi ellátással kapcsolatos hatáskörébe utalt feladatok tekintetében a továbbiakban a Magyar Államkincstár jár el. Ezen ellátások folyósítása a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától történik, azonban az ellátásokkal összefüggő változásokat, módosításokat továbbra is a családtámogatási feladatkörrel megbízott járási hivatalok intézik.

 

 

Tájékoztató

nagycsaládosok gépkocsi szerzési támogatásáról

A kedvezményről, a jogosultság feltételeiről a 45/2019 (III.12) kormányrendelet rendelkezik.

Legfontosabb általános tudnivalók:

  • a kedvezményt a Magyar Államkincstár Családtámogatási Főosztály fogja megállapítani, kérelem alapján, amelyet legkorábban 2019. július 01-ét követően lehet benyújtani.

  • a kérelemhez formanyomtatvány, valamint a csatolandó magánokirathoz minta fog rendelkezésre állni, amelyet a Kincstár honlapjáról lehet majd letölteni.

  • a kérelem benyújtható postai úton (1081 Budapest, Fiumei út 19/A) vagy elektronikusan, illetve bármelyik kormányablaknál.

  • jogosultság feltételei: a kérelmező legalább három vagy több gyermek után jogosult családi pótlékra. A gyermekek számának megállapításánál figyelembe vett gyermekek nem számítanak a jogosulti körbe. Ugyanakkor a jogosultság szempontjából figyelembe vehető a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy, függetlenül attól, hogy családi pótlékra jogosult vagy sem, feltéve, hogy a kérelmező háztartásában van gondozva.  Ezen kívül figyelembe vehető még harmadik gyermekként a várandós nő megszületendő gyermeke a várandósság 12. hetét követően.

  • jogosultság további feltételei: legalább „B” kategóriás, érvényes vezetői engedély, Magyarországon bejelentett lakóhely. Ezeken kívül a kérelmezőnek nem lehet köztartozása, nem állhat bűncselekmény elkövetése miatt büntetés hatálya alatt.

  • a támogatásra jogosító személygépkocsira vonatkozó kritériumok: új autónak kell lenni, legalább hét állandó ülőhellyel kell rendelkeznie. A lakóautó nem támogatott.

  • a támogatás mértéke: 2,5 M Ft, de legfeljebb a vételár 50%-a.

  • A támogatás igénybe vétele: a kérelmező által benyújtott kérelem alapján a Magyar Államkincstár által hozott határozat szerint a határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül megkötött adásvételi, vagy zárt végű pénzügyi lízingszerződés megkötését követően, a Kincstárba megküldött szerződés szolgál alapul az autókereskedő részére történő támogatás összeg átutalásához.

 Telefonos elérhetőségek 2019. március 25-től a következő számokon: 

 +36-1-452-2910 

+36-30-344-0045

+36-20-881-9535

+36-70-460-9005

 Részletesebb tájékoztató a későbbiekben kerül kiadásra.