Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2017. január 1-jétől a családtámogatási ügyekkel – ideértve a fogyatékossági támogatás ellátást is, kapcsolatos követelések kezelése a Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály feladatkörébe tartozik.

Kérjük, hogy a tartozásuk rendezése érdekében 2017. január 1. napját követően, amennyiben befizetésüket átutalással kívánják rendezni, az alább megjelölt számlaszámra történő utalással, a követelést megalapozó fizetésre kötelező határozaton szereplő ügyazonosító számra, és TAJ számra hivatkozással szíveskedjenek teljesíteni.

Magyar Államkincstár Családtámogatási ellátások folyósítási számla

10032000-01457443-00000000

Amennyiben családtámogatási ügyben tartozásukat postai befizetés útján kívánják rendezni, készpénzátutalási-megbízást a csekkigenyles@onyf.allamkincstar.gov.hu email címre, illetve az Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály 1919 Budapest postacímre küldött levelükkel igényelhetnek. A borítékra szíveskedjenek ráírni, hogy „CSEKKIGÉNYLÉS”.

Kérjük, hogy a csekkigénylés során feltétlenül tüntessék fel nevüket, TAJ számukat és pontos postacímüket!

 

Magyar Államkincstár Társadalombiztosítási és Családtámogatási Követeléskezelési Főosztály