A fogyatékossági támogatás folyósítása mellett lehet kereső tevékenységet folytatni, a támogatás folyósítását illetve összegét ez nem befolyásolja.

Amennyiben a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő súlyosan fogyatékos, a megyeszékhely szerinti járási hivatal z igény benyújtásának hónapjától állapítja meg a támogatást.

A támogatás havi összege 2013. május 31-ig az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegéhez igazodott, 2013. június 1-jétől a jogszabály fix összegben határozza meg.

A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől 20.982,- Ft, ha az igénylő

  • hallási fogyatékos,
  • látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége nem hiányzik.

A támogatás havi összege 2017. január 1-jétől 25.825,- Ft, ha az igénylő

 

  • halmozottan fogyatékos,
  • látási, értelmi, vagy mozgásszervi fogyatékos, illetve autista és a szakértői bizottság szakvéleménye szerint az igénylő önkiszolgálási képessége hiányzik.

A Kormányhivatal a háziorvos által kitöltött orvosi beutaló, valamint a beküldött orvosi dokumentációk megküldésével megkeresi az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal szakértői bizottságát. A szakértői bizottság végzi el a minősítést, és ad szakvéleményt arról, hogy az igénylő súlyos fogyatékosnak minősül, vagy sem. A szakértői bizottság szakvéleményében írtak kötik az igazgatóságokat, tehát annak alapján kötelesek dönteni az igény elbírálása során, azzal ellentétes, vagy eltérő tartalmú határozatot nem hozhatnak. A szakértői bizottság elsősorban a megküldött iratok alapján alakítja ki véleményét. Amennyiben az nem alkalmas a minősítés elvégzésére, a szakértői bizottság a támogatást igénylőt a fogyatékosság jellegének megfelelő szakvizsgálatra utalja be, illetve felhívhatja a bizottság előtti személyes megjelenésre.

Mellékelni kell a támogatást igénylő személy háziorvosa által kitöltött orvosi beutalót, valamint mellékelni kell a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációk (pl. ambuláns lap, kórházi zárójelentés) eredeti példányát, vagy hitelesített másolatát.

A fogyatékossági támogatás iránti igényt a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál lehet igényelni írásban az erre szolgáló „Kérelem fogyatékossági támogatás megállapítására" formanyomtatvány kitöltésével.

A formanyomtatvány beszerezhető a Kormányhivataloknál, illetve letölthető 
innen.

Az igényt a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhozhoz postai úton eljuttatva lehet benyújtani, vagy személyesen az igazgatóságok családtámogatási és szociális ellátási irodáinak ügyfélszolgálatán, ügyfélfogadási időben vagy a megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain.

Akinek a mozgásrendszer károsodása, illetőleg funkciózavara miatt a helyváltoztatáshoz a jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használata szükséges. Ilyen segédeszközök pl. a végtag-protézisek, az ortézisek, egy karral működtetett járóeszközök közül a hónalj- és könyökmankók, valamint a kerekesszék. Mozgásszervi fogyatékosnak tekinthető az is, aki mozgásszervi okból állandó jelleggel ágyhoz kötött és ezért segédeszköz használatára nem képes, illetve mozgásszervi betegsége miatt állapota segédeszközzel eredményesen nem befolyásolható. További feltételeket a 141/2000. (VIII.9.) Korm.rendelet tartalmaz.

Akinek állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómiatesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető.

Akinek értelmi akadályozottsága genetikai, illetőleg magzati károsodás vagy szülési trauma következtében, továbbá 14. életévét megelőzően történt súlyos betegsége miatt következett be, és értelmi akadályozottsága középsúlyos vagy annál nagyobb mértékű. További feltételeket a 141/2000.(VIII.9.)Korm.rendelet tartalmaz.

Akinek hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédet még segédeszközzel sem érti meg, feltéve, hogy halláskárosodása mellett a hangzó beszéd érthető ejtése is elmarad, vagy halláskárosodása 25. életévét megelőzően következett be. További feltételeket a 141/2000.(VIII.9.) Korm.rendelet tartalmaz.

Akinek segédeszközzel vagy műtéti úton nem korrigálható módon látóképessége teljesen hiányzik, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkezik és ezért kizárólag tapintó-halló életmód folytatására képes. További feltételeket a 141/2000.(VIII.9.)Korm.rendelet tartalmaz.