Gyermekgondozást segítő ellátásra (GYES-re) jogosult a saját háztartásban nevelt gyermek után

  • a vérszerinti, az örökbefogadó szülő (a 16. életévét betöltött kiskorú szülő akkor, ha a saját háztartásban nevelt gyermekének gyámjával nem él egy háztartásban, feltéve, hogy a gyámhivatal a kiskorú szülő részére engedélyezte a szülői ház elhagyását),
  • a szülővel együtt élő házastárs,
  • a nagyszülő (a gyermek első évének betöltését követően), a szülő jogán,
  • az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
  • a gyám,
  • a nevelőszülő.

 

A hivatásos nevelőszülő nem jogosult GYES-re.