Akkor, ha a gyermek

  • az első életévét betöltötte,
  • gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • szülei a GYES-ről lemondanak és egyetértenek abban, hogy az ellátást a nagyszülő vegye igénybe,

 

feltéve, hogy mind az ellátást igénybevevő nagyszülő, mind a szülő megfelel a jogosultsági feltételeknek.