• az igénylő természetes személyazonosító adataira vonatkozóan: érvényes személyi igazolvány, személyazonosító igazolvány, kártyatípusú gépjárművezetői engedély vagy útlevél másolatát;
  • az igénylő adóazonosító jelét tartalmazó hatósági bizonyítvány másolatát;
  • amennyiben az igénylő magánnyugdíj-pénztárnak tagja, a záradékolt belépési nyilatkozat másolatát;
  • az igényben megjelölt októl függően

a szülők nyilatkozatát a gyermeknevelésben való akadályoztatásukról,

a fekvőbeteg-gyógyintézet gyermekgyógyász, vagy gyermekpszichiáter szakorvosának igazolását (eredetiben) arról, hogy a gyermek betegsége miatt a gyermekek napközbeni ellátást biztosító intézményben nem gondozható, nevelhető, az igénylő nyilatkozatát arról, hogy a méltányossági GYES folyósításának időtartama alatt a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben nem helyezi el;

 

- amennyiben az igénylő munkaviszonyban áll, a fizetésnélküli szabadság engedélyezéséről szóló igazolást eredetiben.