Írásban, 15 napon belül az alábbiak tényeket, adatokat kell bejelenteni:

ha a gyermek a háztartásából elkerül,

ha a gyermek elhalálozik,

ha a gyermek tartós betegsége, illetve súlyos fogyatékosságára okot adó körülmény megszűnik,

ha a GYES-ben részesülő meghatározott rendszeres pénzellátásban részesül (a GYES-t kizáró rendszeres pénzbeli ellátásokat a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 27. §. (1) bekezdésének a) pontja határozza meg),

ha a gyermeket napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el,

ha az ellátásban részesülő kereső tevékenységet folytat,

az ellátásban részesülő 3 hónapot meghaladó egybefüggő külföldi tartózkodásának tényét,

az ellátásban részesülő előzetes letartóztatásba vételét, illetve szabadságvesztés büntetésének megkezdését,

az ellátásban részesülő nevének, számlaszámának vagy lakcímének megváltozását,

a gyermek szüleinek a gyermek nevelésében történő akadályoztatásának megszűnését, ha ezen okból került sor a méltányossági GYES megállapítására,

a gyermek - méltányossági GYES megállapítására okot adó - betegségének megszűnését, amennyiben ezen okból került sor az ellátás megállapítására.