Központi telefonos ügyfélszolgálat:
1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535

 

Az ügy általános leírása
Családtámogatási ellátás, amelyre jogszabályban meghatározott személyek (leggyakrabban szülők) szerezhetnek jogosultságot meghatározott életkorú (általában 0-3 éves), saját háztartásban nevelt gyermekük után. A gyermekgondozást segítő ellátás nem alanyi jogon jár, megállapítása iránt kérelmet kell előterjeszteni az erre rendszeresített formanyomtatványon. A gyermekgondozást segítő ellátás havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, ikergyermekek esetén azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 2 gyermek esetén 200 %-ával, 3 gyermek esetén 300 %-ával, 4 gyermek esetén 400 %-ával, 5 gyermek esetén 500 %-ával, 6 gyermek esetén 600 %-ával. Töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Az ügyintézés folyamatának leírása
A formanyomtatványt és az ahhoz csatolt, az igényelbíráláshoz szükséges jogszabályban meghatározott dokumentumokat a lakóhely szerint illetékes
megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani (postán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán), illetve amennyiben a kérelmező munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, a kifizetőhelynél kell a kérelmet benyújtani, valamint a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is. A hatóság az igényelt ellátásról 21 napon belül dönt. A gyermekgondozást segítő ellátás utalására havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig kerül sor.