Központi telefonos ügyfélszolgálat:
1/452-2910, 30/344-0045, 70/460-9005, 20/881-9535

Az ügy általános leírása
Családtámogatási ellátás, amelyre az a szülő, nevelőszülő, illetve gyám szerezhet jogosultságot, aki saját háztartásban három vagy több kiskorút nevel. Az ellátás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig állapítható meg. A gyermeknevelési támogatás nem alanyi jogon jár, ez iránt kérelmet kell előterjeszteni az erre rendszeresített formanyomtatványon. Havi bruttó összege – függetlenül a gyermekek számától – azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével (jelenleg 28.500,- Ft), töredékhónap esetén egy naptári napra a havi összeg harmincad része jár.

Az ügyintézés folyamatának leírása
A formanyomtatványt és az ahhoz csatolt, az igényelbíráláshoz szükséges jogszabályban meghatározott dokumentumokat a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalhoz kell benyújtani (postán vagy személyesen az ügyfélszolgálati irodán), előterjeszthető továbbá a kérelmező munkahelyén működő társadalombiztosítási kifizetőhelyen is. A hatóság az igényelt ellátásról 21 napon belül dönt. A gyermeknevelési támogatás utalására havonta, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig, bankszámlára utalás esetében 3. napjáig kerül sor.