Választás a gyermekgondozási támogatások (gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás), illetve a társadalombiztosítás pénzbeli ellátásai (táppénz, baleseti táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj) közt

A gyermekgondozási támogatást {gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet)} a gyermekkel közös háztartásban élő szülők bármelyike igénybe veheti. Amennyiben a szülők egyidejűleg több gyermek után lennének jogosultak a gyermekgondozási támogatás egyik vagy mindkét formájára, úgy a támogatást csak egy jogcímen és csak az egyik szülő részére lehet megállapítani. Ha ezen ellátások folyósítása idején a másik szülő szeretné az ellátások valamelyikét igénybe venni, akkor részére az ellátást a korábbi, másik szülő részére folyósított ellátás megszüntetését követően lehet megállapítani és folyósítani.

Ha a szülő egyidejűleg gyermekgondozást segítő ellátásra/gyermeknevelési támogatásra és táppénzre/baleseti táppénzre/ gyermekgondozási díjra (gyed)/csecsemőgondozási díj (csed) is jogosult lenne, választása szerint csak az egyik ellátást veheti igénybe. Ha a választott, új ellátás a táppénz/baleseti táppénz/csed/gyed, akkor az igényt a munkáltatónál/egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél; ha pedig a választott új ellátás a gyes/gyet, akkor azt a lakóhely szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell bejelenteni, az addig folyósított ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.


Választás egyes ellátások közt/a választás napjának meghatározása 

A táppénz, csecsemőgondozási díj, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás, valamint a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt ezen ellátások között a jogosultsági feltételek fennállta esetén – az ellátásra jogosult személy választhat.

Ezen ellátások közti választás esetén a választott (új) ellátás iránti igényt az újonnan választott ellátásra illetékes – munkáltató/egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél (táppénz, baleseti táppénz, csed, gyed) vagy a járási hivatalnál (gyet, gyes) – szervéhez kell benyújtani a folyósítás alatt álló (régi) ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt. Ha a beszüntetni kért ellátásra és a választott új ellátásra más-más szerv illetékes, a régi ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelmet az arra illetékes szervhez továbbítja a hatóság.
Tehát, ha a választott, új ellátás a táppénz, baleseti táppénz, gyed/csed, akkor az igényt a munkáltatónál /egészségbiztosítási szakigazgatási szervnél, ha pedig a választott új igény a gyes/gyet, akkor azt a megyeszékhely szerinti járási hivatalnál kell bejelenteni, az addig folyósított ellátás beszüntetésére vonatkozó kérelemmel együtt.


A választott újabb ellátást a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetését követő naptól kell folyósítani. 2011. január 1-jétől a választás napjának a szülő illetve biztosított által megjelölt napot kell tekinteni, feltéve, hogy a jogosultság feltételeivel már ettől a naptól rendelkezik.

A választott újabb ellátásnak a választás napjára visszamenőlegesen járó összegét a folyósító szerv csökkenti az újabb ellátásra való jogosultság kezdő napjától a korábban megállapított ellátás folyósításának megszüntetése napjáig kifizetett ellátás nettó összegével.

 

A korábbi ellátás megszüntetése iránt is az érintett hatóságok intézkednek. Az új ellátást megállapító szerv értesíti a régi ellátás megszüntetésére vonatkozó kérelemről a korábbi ellátást folyósító szervet közölve azt a napot is, hogy az újonnan választott ellátásra mikortól jogosult a szülő, illetve a biztosított. Ennek alapján a korábbi ellátást folyósító szerv rendelkezik a megszüntetésről és a megszüntetésről, valamint a megszüntetés napja után folyósított, levonandó ellátás összegéről értesíti a másik hatóságot.