Az ONYF utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolványt annak a részére állít ki, aki fogyatékossági támogatásban részesül, illetve aki, vagy aki után szülője magasabb összegű családi pótlék kerül megállapításra. Az utazási kedvezményre jogosító hatósági igazolvánnyal az a személy, akinek nevére az igazolvány kiállításra került (a továbbiakban: kedvezményre jogosult) a belföldi közforgalmú menetrend szerinti közlekedésben utazási kedvezményt vehet igénybe. Amennyiben a kedvezményre jogosulttal kísérő személy (a továbbiakban: kísérő) utazik, akkor ő is jogosult az utazási kedvezményre. A kísérő csak akkor veheti igénybe az utazási kedvezményt, ha azzal a személlyel utazik együtt, akinek a nevére a hatósági igazolvány szól.

A kedvezmény érvényesítésekor a sorszámozott igazolvány mellé személyi igazolvány, vagy egyéb személyazonosságot igazoló okmány (például útlevél, diákigazolvány) felmutatása is megkövetelhető.

Az igazolvánnyal csak a rajta lévő hatályossági időn belül vehető igénybe a közforgalmú utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.25.) Korm. rendeletben meghatározott utazási kedvezmény.

Ki és milyen mértékben részesülhet utazási kedvezményben a 85/2007. (IV.25) Korm. rendelet szerint?

 

A

B

 C

1.

Utazási kedvezményre jogosult

 Kedvezmények a 
helyközi közlekedésben

Kedvezmények a 
helyi közlekedésben

2.

 

 jegykedvezmény

 bérletkedvezmény

bérletkedvezmény

 3.

 

 (vasúti személyszállítás,
HÉV, helyközi
autóbusz-közlekedés, 
komp- és révközlekedés)

(helyi közúti és
kötöttpályás 
közlekedés)

 4.1.

vakok személyi járadékában
részesülő személy

 90%

 90%

 100%

 4.2.

a magasabb összegű családi
pótlékban részesülő gyermek
(személy), valamint az 1998. évi
XXVI. törvény szerint súlyosan
fogyatékos személy

 90%

 90%

 100%

 4.3.

a magasabb összegű családi
pótlékban részesülő gyermek,
valamint az 1998. évi XXVI.
törvény szerinti súlyosan
fogyatékos személy, a vakok
személyi járadékában részesülő
személy 1 fő kísérője

 90%

 -

 100%

Az igazolvány nem rendeltetésszerű használata pótdíj kiszabását vonhatja maga után, illetve visszaélés esetén az igazolvány be is vonható.

 

Az igazolvány közokiratnak minősül, annak meghamisítása, vagy más személy nevére szóló igazolvány használata bűncselekménynek minősül.